Leder

Ledansvariga

Robert Andersson, Töva

Daniel Karlstad, Huljen

Emil Wikström, Vattjom

LEDER

Matfors Snöskoterklubb arbetar hårt för att ordna ett väl fungerande ledsystem. Kan noteras att detta görs på helt ideell bas varför alla bidrag är välkomna. Att bli medlem är ett otroligt billigt bidrag för att få åka på ett väl fungerande ledsystem. I princip gäller att fler medlemmar ger större möjligheter!

Angående förbudsområdet vill vi påpeka följande:

I förbudsområdet är all åkning utanför markerad led förbjuden.

Utanför förbudsområdet gäller terrängkörningslagen. Använd lederna så vet du att det är OK.

I tätbebyggt område gäller skoterförbud inom t.ex. villa områden etc.

Att vi kan ha led till Preem samt Statoil beror på om vi kan sköta oss.

All åkning inom t.ex. Bällsta samt Ängoms villa områden är förbjuden annat än på de markerade lederna.