Leder

Matfors Snöskoterklubb arbetar hårt för att ordna ett väl fungerande ledsystem. Kan noteras att detta görs på helt ideell bas varför alla bidrag är välkomna. Att bli medlem är ett otroligt billigt bidrag för att få åka på ett väl fungerande ledsystem. I princip gäller att fler medlemmar ger större möjligheter!
Angående förbudsområdet vill vi påpeka följande:

 

I förbudsområdet är all åkning utanför markerad led förbjuden.
 
Utanför förbudsområdet gäller terrängkörningslagen. Använd lederna så vet du att det är OK.
 
I tätbebyggt område gäller skoterförbud inom t.ex. villa områden etc.
 
Att vi kan ha led till Preem samt Statoil beror på om vi kan sköta oss.
 
All åkning inom t.ex. Bällsta samt Ängoms villa områden är förbjuden annat än på de markerade lederna.

Tillfällig led mellan Vattjom och Matfors via "nya" bron.
Detta avtal sträcker sig fram till och med 30/4 2019

Ledansvariga

Robert Andersson, Töva

Daniel Karlstad, Huljen

Emil Wikström, Vattjom
 

150 kr

Aktuell info om våra leder

Som de flesta redan sett så står vi inför vissa förändringar detta år i ledsystemet.
Vi har tappat ett markägaravtal i Rude/Vattjom. ( Lila = ingen skoterled )
Förslagsvis kör man via "Norra Vattjom" istället.
Även omledningen för Skallböle är med på bilden - Grön = tillfällig led